XII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS NA PLAKAT REKLAMOWY WYKONANY TECHNIKĄ KOMPUTEROWĄ

POD HASŁEM

Przeczytaj tę książkę!

2016

WYNIKI

PLAKATY NAGRODZONE w roku 2016 - zobacz

ZDJĘCIA z uroczystego podsumowania Konkursu - zobacz

 

 

REGULAMIN - rok szkolny 2015/2016

wersja do druku

 

CELE

 1. Popularyzacja książek i czytelnictwa.

 2. Kształcenie umiejętności tworzenia plakatu reklamowego jako środka komunikacji masowej.

 3. Kształcenie umiejętności wykorzystania komputera do tworzenia plakatu reklamowego.

UCZESTNICY

uczniowie klas III – VI szkół podstawowych miasta Poznania i okolic

 

FORMA I TEMAT

- plakat* reklamowy dowolnie wybranej książki – wydruk w formacie A4

 

* Plakat to graficzne przedstawienie tematu. Przemawia do odbiorcy poprzez obraz, którego uzupełnieniem jest hasło (jasne w odbiorze, zwięzłe i zapadające w pamięć).

Każdy uczestnik MOŻE (ale nie musi!) wykorzystać w swojej pracy konkursowej tylko jeden dowolny, niewielkich rozmiarów, gotowy obraz, związany z reklamowaną książką (np. okładkę książki). Pozostałe elementy graficzne MUSZĄ być wykonane samodzielnie, według własnego pomysłu!

TECHNIKA WYKONANIAdowolne programy komputerowe

ZASADY KONKURSU

 1. Szkoła może nadesłać dowolną ilość plakatów, ale każdy uczeń może nadesłać tylko jedną pracę konkursową.
 2. Plakat powinien być wykonany indywidualnie, nie grupowo.

 3. Na odwrocie każdej pracy należy nakleić komputerowo wypełnioną kartę z następującymi danymi:

a)  imię i nazwisko ucznia, klasa i dokładny adres szkoły (wraz z e-mailem),

b)  imię i nazwisko autora reklamowanej książki, tytuł oraz nazwa wydawnictwa, miejsce i rok wydania,

c)  nazwy programów komputerowych, przy pomocy których plakat został wykonany,

d)  imię i nazwisko, e-mail nauczyciela (innej osoby), pod kierunkiem którego praca została wykonana lub zaznaczyć, że została wykonana samodzielnie,

e) zgoda na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby związane z przeprowadzeniem Konkursu.

 1. Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883)

 2. Nadesłane prace oceni komisja powołana przez Organizatora.

 3. Plakaty zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych:

 1. Prace z błędami ortograficznymi nie będą podlegały ocenie (zostaną zdyskwalifikowane!).
 2. Komisja będzie brała pod uwagę:

 1. Zgłoszenie plakatu do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika zgody na prezentowanie zgłoszonych prac na terenie szkoły będącej Organizatorem oraz na stronach internetowych należących do Organizatora po rozstrzygnięciu Konkursu.

 2. Najlepsze plakaty znajdą się na wystawie podsumowującej Konkurs oraz na stronie internetowej SP 19. Autorzy tych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, a opiekunowie – podziękowania.

 3. Wszystkie prace biorące udział w Konkursie pozostaną własnością Organizatora.

TERMINY

- prace zabezpieczone przed zniszczeniem (zginaniem) należy dostarczyć do 15 lutego 2016 roku na adres:

  

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19

OS. OŚWIECENIA 1

61-205 POZNAŃ

tel. 61-875-07-22, tel/fax 61-875-86-75

 

z dopiskiem - KONKURS NA PLAKAT REKLAMOWY

 

- wręczenie nagród nastąpi w marcu/kwietniu 2016 roku. O terminie uroczystości osoby nagrodzone oraz ich opiekunowie zostaną zawiadomieni indywidualnie. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na szkolnej stronie internetowej.

ORGANIZATOR – mgr Mariola Nogaj-Gorzyńska

                                 e-mail: nogajgorz@wp.pl

 

 

PLAKATY NAGRODZONE w roku 2012 - zobacz

PLAKATY NAGRODZONE w roku 2013 - zobacz

PLAKATY NAGRODZONE w roku 2014 - zobacz

PLAKATY NAGRODZONE w roku 2015 - zobacz

 

POWRÓT